Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Wyszukiwarka spraw stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział Sygnatura Sala Uwagi
2018-02-19 08:15 I Wydział Cywilny I Ns 612/17 4 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-02-19 08:20 I Wydział Cywilny I Ns 375/17 4 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2018-02-19 08:30 I Wydział Cywilny I C 1247/17 4 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2018-02-19 09:00 I Wydział Cywilny I Ns 510/17 4 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2018-02-19 09:00 II Wydział Karny II K 181/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-19 09:15 I Wydział Cywilny I Ns 51/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2018-02-19 09:30 I Wydział Cywilny I C 864/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2018-02-19 10:00 I Wydział Cywilny I Ns 837/15 4 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-02-19 10:00 II Wydział Karny II K 391/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-19 10:15 I Wydział Cywilny I Ns 350/17 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-02-19 11:00 I Wydział Cywilny I C 843/17 5 ul. Świerkowa odroczono bez terminu Odroczona
2018-02-19 11:30 I Wydział Cywilny I C 895/17 5 ul. Świerkowa wyrok zaoczny Czynna
2018-02-19 12:00 I Wydział Cywilny I C 893/17 5 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2018-02-19 12:00 II Wydział Karny II K 225/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-19 12:30 I Wydział Cywilny I Ns 394/17 5 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2018-02-19 13:00 I Wydział Cywilny I Ns 581/17 5 ul. Świerkowa postanowienie uwzględniające Czynna
2018-02-19 13:00 II Wydział Karny II K 498/17 2 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-20 08:50 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 314/17 8 ul. Świerkowa Postanowienie Czynna
2018-02-20 09:00 I Wydział Cywilny I C 176/17 4 ul. Świerkowa odroczono z terminem Odroczona
2018-02-20 09:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 254/17 8 ul. Świerkowa Odroczono z terminem Odroczona
2018-02-20 09:30 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 251/17 8 ul. Świerkowa Ugoda Czynna
2018-02-20 10:00 II Wydział Karny II K 237/17 3 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-20 10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 414/17 8 ul. Świerkowa Postanowienie Czynna
2018-02-20 12:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 5/18 8 ul. Świerkowa Ugoda Czynna
2018-02-20 12:20 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 1/18 8 ul. Świerkowa Odroczono z terminem Odroczona
2018-02-20 12:50 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 2/18 8 ul. Świerkowa Postanowienie Czynna
2018-02-20 13:20 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 115/17 8 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-20 13:30 II Wydział Karny II W 1081/17 6 ul. Świerkowa wyrok nakazowy Czynna
2018-02-20 13:30 II Wydział Karny II K 312/17 6 ul. Świerkowa odroczono publikację Czynna
2018-02-20 13:40 III Wydział Rodzinny i Nieletnich III Nsm 372/17 8 ul. Świerkowa Odroczono z terminem Odroczona
2018-02-20 15:00 II Wydział Karny II K 501/17 6 ul. Świerkowa odroczono z terminem Czynna
2018-02-22 09:15 I Wydział Cywilny I C 909/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 10:00 I Wydział Cywilny I C 1026/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 11:00 I Wydział Cywilny I C 987/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 11:30 I Wydział Cywilny I Ns 472/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 12:15 I Wydział Cywilny I Ns 73/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 12:45 I Wydział Cywilny I Ns 460/17 5 ul. Świerkowa Czynna
2018-02-22 13:15 I Wydział Cywilny I Ns 457/17 5 ul. Świerkowa Czynna